Ticker

6/recent/ticker-posts

Madrasah Tafsir di Madinah

Ilustrasi: Masjid Nabawi Madinah/ Kompas.com


DI MADINAH, pusat kajian dipimpin oleh Ubay bin Ka’ab yang banyak mengajarkan tafsir Al-Qur’an. Dia memang terkenal di bidang tafsir. Pendapat-pendapatnya tentang tafsir banyak dinukil generasi sesudahnya. Ubay bin Ka’ab mendirikan madrasah tafsir di Madinah. 

Munculnya madrasah ini berawal dari para sahabat yang menetap di Madinah melakukan tadarus berjamaah dalam al-Qurn dan Sunnah diikuti oleh tabi’in yang memfokuskan perhatiaannya kepada Ubay bin Ka’ab yang dinilai masyhur dalam menafsirkan al-Quran kemudian diteruskan ke generasi berikutnya.

Di antara ulama Madinah yang terpandang ialah Zaid bin Aslam. Tafsirnya dipelajari oleh putranya sendiri yang bernama Abd Ar-Rahman dan oleh Malik bin Anas, imam kota Madinah. Di antaranya pula Abu Aliyah, salah seorang perawi tafsir dari Ubay bin Ka’ab. Tafsirnya diriwayatkan oleh ar-Rabi’ bin Anas.  

Ada pula ahli tafsir bernama Muhammad bin Ka’ab al- Quradhy. Mengenai beliau ini, Ibnu Aum berkata: “Saya belum pernah melihat seseorang yang lebih mengetahui tentang takwil Al-Qur’an selain daripada Al- Quradhy ini.
  
Ada juga Abul Aliyah yang hidup sejak masa jahiliyah dan baru memeluk Islam dua tahun setelah nabi wafat. Beliau banyak meriwayatkan keterangan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, dan Ubay bin Ka’ab. Beliau wafat pada tahun 90 H. Selain itu, ada satu lagi murid dari Ubay bin Ka’ab. Dia adalah Muhammad bin Ka’ab Al- Quradzi. Beliau wafat terbunuh bersama para jamaahnya pada tahun 118 H. 

Madrasah tafsir yang diririkan Ubay bin Kaab di Madinah tadi mempunyai keistimawaan tersendiri. Pertama, ada sistem penulisan naskah dari Ubay bin Ka’ab lewat Abu Aliyah lewat Rabi’ oleh Abu Ja’far Ar Roziy dan juga Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Al Hakim banyak meriwayatkan tafsir dari Ubay lewat Abu ‘Aliyah 

Kedua, telah berkembang ta’wil terhadap ayat-ayat al-Quran, sebagaimana diucapkan oleh Ibnu ‘Aun tentang penta’wilan Muhammad bin Ka’ab Al-Quradliy. Ketiga, penafsiran bi ra’yi telah digunakan. Terbukti Tokoh Zaid bin Aslam membolehkan penafsiran bi ra’yi namun bukan seperti madzhab bidiy pada periode mutaakhiriin


Reactions

Post a Comment

0 Comments